بقیة الله « آزمایش بزرگ،یکی از حکمت های غیبت»

حکمت غیبت حضرت بقیة الله چندان برای ما آشکار نیست و آنچه در این زمینه گفته و یا نوشته می شود متکی بر برخی آیات و روایات و یا برداشتها و تحلیل های عقلی و ذوقی است.[1]

براساس پاره ای از احادیث یکی از حکمتهای غیبت کبری،بعد آزمایشی آن است؛ زیرا مستور،مخفی و غایب بودن حجت خدا بر روی زمین از سویی و طولانی بودن غیبت و درازی عمر امام علیه السلام از سوی دیگر احیانا آدمی را به تحیّر و شک می اندازد و ایمان وی را به ساحت قدسی ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به تزلزل می افکند و او را در این امر عظیم دچار تردید می سازد که آیا چنین امری ممکن است؟ آیا این مسئله واقعیت و حقیقت دارد یا نعوذبالله پنداری بیش نیست؟! در واقع طول کشیدن مدت غیبت و عمر حضرت ممکن است آدمی را از ناحیه شیطان به وسوسه بکشد و شک و تردیدی در دل او ایجاد بکند، در این هنگام است که شیعیان و مؤمنان به آزمایش بزرگ فراخوانده می شوند. کسی که عقل خود را مقدّم و آن را خوب به کار اندازد و در نتیجه از ایمان قوی برخوردار گردد و یقین بر جانش حاکم باشد طول کشیدن زمان غیبت و وسوسه های شیطان او را متزلزل نمی سازد و در مقابل کسی که عقل را مقدّم نداشت و آن را خوب به کار نبست و در نتیجه از ایمان ضعیف برخوردار بود و هنوز به ابعاد مسئله یقین نداشت ، ممکن است در این امتحان سرافکنده شود و تحیرها ، تردیدها و دودلی ها او را ورطه ی نفی و انکار اصل مسئله بکشاند.

تأکید بر عدم تردید و تحیر در زیارات

مسأله ی فوق چندان اهمیّت دارد که در زیارات بر یقین داشتن به درازی عمر حضرت و طولانی بودن غیبت و عدم تردید و تحیّر تأکید شده است. از جمله دو فراز از زیارت حضرت ولی عصر(عج الله تعالی فرجه الشریف):

الف) «لا ارتاب لطول الغیبة و بعد الامد و لااتحیر مع من جهلک و جهل بک منتظر متوقع لایامک»

«هیچ شک و تردیدی( در حقّ ثابت بودن تو و حقانیّت وعده ی الهی در خصوص ظهور و فتح تو) به جهت طول زمان غبیت و درازی زمان آن ندارم و با کسانی که تو را نمی شناسند و به وجودت ناآگاهند در حیرت همراهی نخواهم کرد (بلکه همواره) در انتظار ایام ظهورت هستم»

ب) «فلو تطاولت الدهور و تمادت الاعمار لم أزدد فیک الا یقینا و لک الا حبّاً و علیک اِلّا متکلا و معتمدا و لظهورک الا متوقعا و منتظرا و لجهادی بین یدیک مترقبّاً[2]»

«پس هر گاه روزگارها طولانی شود و بر دوران غیبت عمرها بگذرد در من جز آنکه بر یقین و محبّتم به تو بیفزاید و اتّکال و اعتمادم بر تو کامل تر شود و توقع و انتظارم به ظهور حضرتت بیشتر گردد و برای جهاد در رکابت آماده باشم تأثیری نخواهد داشت.»

[1] . علل غیبت براساس آیات و روایات و یا برداشت و تحلیل برخی از عالمان و متکلمان برجسته ی شیعی می تواند مواردی چون:تدبیر اهل زمان،تدبیر مصالح خلق،عدم آمادگی مردمان،فقدان قدرت لازم امام،خوف کشته شدن حضرت مهدی(علیه السلام)،آزمایش الهی،اعمال مکلفان و ... باشد.(نگا: اکمال الدین،صدوق،ج 1،ص22،المسائل العشره،شیخ مفید،چاپ شده در مصنفات شیخ مفید،ج3،ص85-83،تلخیص الشافی ،شیخ طوسی،ج1،ص95و...)

[2] . نگا: مفاتیح الجنان، زیارت حضرت صاحب الامر که با السلام علیک یا خلیفه الله آغاز می شود.

-------------------------

بقیة الله ، ص 61،60،59

/ 0 نظر / 5 بازدید