فهم راز دل، احتیاج به یقظه و تنبه دارد

سخن دل، سخنى دیگر و فریاد او، فریاد دیگرى است. دل از جوار حضرت حق و از موطن اصلى خویش دور گشته و درد او درد هجران و فراق، و ناله و فریاد او همه از هجران و فراق، و خواست او همان جوار حق و موطن اولى او مى‏باشد، و سکون و آرامش او با نیل به مرتبت اولیه خویش، و با شهود و فناء و بقاء است و بس. و آنکس که بخود آمده و بیدار گشته، درد دل را مى‏باید و سخن او را مى‏فهمد و به سر ناله و فریاد او آشنا مى‏باشد.

 

  • هر کسى از ظن خود شد یار منسر من از ناله من دور نیست‏

  • وز دورن من نجست اسرار منلیک چشم و گوش را آن نور نیست

(دفتر اول مثنوى)

--------------------------------

مقالات ، ج 1 ، ص 27

/ 0 نظر / 34 بازدید