کسی که به مجاهدت با نفس اماره خودش نپردازد هیچوقت فائز نخواهد شد

ازهد فی الدنیا و اغرف عنها و ایاک ان ینزل بک الموت و انت آبق من ربک فی طلبها فتشقی

" در دنیا زهد داشته باش و از دنیا اعراض کن و بترس از اینکه مرگ تو فرا رسد در حالتیکه تو از پروردگارت در حال فرار هستی برای طلب دنیا , اگر در این حالت مرگ بتو برسد به آن شقاوت ابدی گرفتار خواهی شد که خیلی خطرناک است "

دنیا را به معنی وسیع معنی کنید ، راحت خوردن و راحت خوابیدن , اینکه هر وقت بخواهد بخوابد ، هر وقت بخواهد به گردش برود , یعنی همه چیز برای انسان فراهم باشد . اگر انسان این چیزها را بخواهد و در این حالت مرگ به او برسد در شقاوت خواهد بود . از این خطرناک تر ؟!

( ازهد فی الدنیا و اعزف عنها و ایاک ان ینزل بک الموت و قلبک متعلق بشیء منها فتهلک )

 

" بترس از اینکه قلب تو به چیزی از دنیا متعلق باشد و در این حال مرگ تو را فرا بگیرد که در اینصورت به هلاکت ابدی گرفتار خواهی شد .

 

در مورد تعلق به یکی از تعلقات ( که بیشمارند ) این چنین اشاره می فرماید ، حالا اگر 50 تا 60 تا باشد چه طور ؟

من لم یجاهد نفسه لم ینل الفوز

" کسی که به مجاهدت با نفس اماره خودش نپردازد هیچوقت فائز نخواهد شد " در قرآن هم مسئله فوز عظیم هست .

بس کنم گر این سخن افزون شود        خود جگر چبود ، که خارا خون شود

این جگرها خون نشد از سختی است    غفلت و مشغولی و بدبختی است

یعنی از قساوت است ، این جگرهای ما هم خون خواهد شد ولی وقتی که کار از کار گذشته است .

خون شود روزی که خونش سود نیست

خون شو آنوقتی که خون مردود نیست

------------------------------------

بر گرفته از سایت : http://jshojaee.persianblog.ir

/ 0 نظر / 29 بازدید