کلمه واحده

و بالاخره اینکه، غفلتى بس بزرگ و اشتباهى خطرناک و فریبى اسرارآمیز در این بین وجود دارد که انسانها را در حیات دنیوى آنان تهدید مى‏کند و ابعاد بى شمار و حرمان وخسرانهاو عذابهاى بسیار گسترده و دامنه‏دارى در بر دارد که با گفتن و شمردن تمام نمى‏شود و همه هم در گفته‏ها نیاید و در لفظ و عبارت نگنجد و براى افهام عادى هضم نگردد. همینقدر خدا و رسول به یک کلمه انسانها را موعظه مى‏کنند و آن اینکه، قیام کنید براى خدا و دل به او داده و در طلب او باشید و بس.

«قل انما أعظکم بواحدة أن تقوموالله مثنى و فرداى ثم تتفکر و اما بصاحبکم من جنة ان هو الا نذیر لکم بین یدى عذاب شدید» (آیه 46 سوره سبا). یعنى «اى پیامبر، بگو من شما را موعظه مى‏کنم به یک کلمه و آن اینکه: قیام کنید براى خدا با همدیگر و به تنهایى، و در این امر فکر بکنید که صاحب شما (پیامبر) جنون ندارد، و حقیقت جز این نیست که او فرستاده خداست و شما را از عذاب سختى که در پیش است مى‏ترساند». 
  • تو به هر حالى که باشى مى‏طلب‏کآن لب خشکت گواهى مى‏دهدخشکى لب هست پیغامى از آن

  • آب میجو دائماً اى خشک لبکاو بآخر بر سر منبع رودکه به مات آرد یقین این اضطراب

(دفتر سوم مثنوى)

نه تنها آیاتى از قرآن کریم با اشارتها و لحن‏هاى بخصوصى مى‏خواهد انسان را بخود آورده و بیدار کند بلکه، همه قرآن این چنین است و اگر در تک تک آیات به تدبر بپردازیم، به این حقیقت پى‏خواهیم برد.«کتاب أنزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور» (آیه 1 سوره ابراهیم).

-------------------

مقالات ج 1 ، ص 27- 28

/ 0 نظر / 32 بازدید