تلاش عبودی یعنی فهمیدن و عمل کردن

فلذا نا امید نباشید ، توبه بکنید ، برگردید و دوباره شروع بکنید . به امید اینکه نجات خواهید یافت و مشمول عنایت خدا خواهید شد . با امید تلاش کنید .

" ولی امیدوار بودن را باید معنی کرد "

اینکه به همین وضع باقی بمانیم و بگوئیم خدا ارحم الراحمین است این احمقانه است . آن کسی که فکر بکند خدا با آن امر و نهی ها که کرده ، انبیاء که آمده اند و اینهمه مصائب کشیده اند , به آن شدت که در قرآن فرموده که اگر پیغمبر یک کلمه از حرفهای ما را تغییر بدهد چه میکنیمش ، اگر قرار بود خدا این امر و نهی هایش را نادیده بگیرد که هر کس عمل کرد ، کرد ، نکرد ، نکرد دیگر اینها که لزوم نداشت . بنابراین آنها که میگویند خدا ارحم الراحمین است حتی اگر عمل هم نکنیم این جاهلانه است که هر کسی فکر کند اینها را می فهمد .

تذکر من این است که ؛ مواظبت بکنید که سعی خودتان را کافی ندانید . از خودم گرفته تا این آقایان و خانمها که جلسه دارند و شماها ، بدانید  این حقایقی که یاد گرفته ایم و یاد گرفته اید خیلی کم است در مقابل آنچه که باید یاد بگیریم . یعنی آنچه را که باید یاد بگیریم و بر اساس آن یاد گرفته هایمان عمل کنیم ، این دانسته های ما در مقابل آن صفر است . یاد گرفتن را در حاشیه قرار ندهید که در اینصورت  انسان بر اساس آن ندانستن ها قدمهایی برمیدارد و فکر می کند درست است و به خسران می افتد .

الجهل موت . بدانید هر چه که یاد نگرفته اید از آن موتی که شامل جاهلان است  شامل شما هم میشود . جهل حقایق ؛ که من و شما چه هستیم ، چه باید بکنیم ، کجا میرویم ، اینها تازه اول قضیه است که مقدمه است .

در این مقدمه برای آن آخر باید کار بکنیم . از منابع درست حقیقت ها را بیابید تا زنده بشوید با دانستن آن حقایقی که به درد انسان میخورد . ممکن است خیلی از جاهلان از این روایت اینطور استفاده بکنند و بگویند شما اگر هندسه و دروس مدرسه را یاد نگیرید برای شما موت است , خیر منظور اینها نیست . این دروس برای دنیا است ، برای آخرت هم خوب است ولی اطلب العلم و لو کان بالسین , آن علمی است که به درد ابدی انسان بخورد ، این علمها انسان را برای ابدیت زنده نمی کند . اینکه میفرماید : الجهل موت , یعنی آن علمی که انسان بداند کجا میرود ، حقایق چگونه است و از آنچه که در پیش است چگونه باید نجات پیدا کرد و چگونه به نعمتهای ابدی باید راه پیدا کرد .

الجاهل میت و لو کان حیا

حرف را جامع در نظر بگیرید ، این علوم در حد کفاف برای شخص و زنده ماندنش لازم است که زنده بماند و بتواند برای آخرتش کاری بکند . مثلا کسی منزلی میسازد لازم است علمش را بداند و در دنیای فردی و دنیای جمعی احتیاج به کافران و معاندان نداشته باشد  ، برای عزت دنیوی فردی و جمعی بد نیست ولی ربطی به آخرت پیدا نمی کند . هرچه یاد گرفته اید سعی کنید آنرا به عمل بیاورید , کسالت و تنبلی شما را از ادامه عمل باز ندارد .

علیک بادمان العمل فی النشاط و الکسل

( مدمن یعنی مداوم و ادمان یعنی ادامه دادن ) چه در حال نشاط و چه در حال کسالت , یعنی چه در آنوقت که حال داری و چه در بی حالی به عمل ادامه بده .

و علیک الجد و ان لم مساعد الجسد

( جدیت عبودی داشته باش اگر چه جسدت مساعد نباشد ) بعضی ها کمی سر درد و دست درد و امثال آن را بهانه میکنند و از آنچه که عمل میکردند کم میکنند . مثلاٌ یکی میگوید معذورم و نماز را نشسته میخواند ولی سر کارش دو سه ساعت بی حرکت می ایستد . آنجا یادش نمیاید که دکتر گفته مثلاٌ چون زانو درد داری نباید بایستی . اگر نماز باشد انسان باید جان بکند و شرم بکند که ایاک نعبد را بگوید و خجالت هم بکشد .

حضرت امیر ( علیه السلام ) میفرماید : جدیت عبودی داشته باش گر چه جسدت مساعدت نمی کند .

طوبی للمنکسره قلوبهم من اجل الله

( طوبی منزلت است ولی در مقام بیان اینطور میگویند ) خوشا به حال آنهایی که قلبهایشان از ترس و خشیت خدا شکسته است .

حافظ هم میگوید :

اگر گوید که چون حافظ  مفلس نمی خواهم

بگوئیدش که سلطانی ، گدایی ره نشین دارد

مولوی هم گفته :

چون خدا خواهد که مان یاری کند                  میل ما را جانب زاری کند

منبع :   http://jshojaee.persianblog.ir

/ 0 نظر / 10 بازدید