مقالات << غفلت ارباب غفلت، از عظمت حق و از علو ساحت او >>

این هم یکى از تبعات هلاکت آور و خسران بار جهل و غفلت است که ارباب غفلت به علو ساحت قدس حق و علو ساحت عز و عظمت او توجه نداشته و بلحاظ همین عدم توجه، به وادیهاى خطرناک و هولناکى قدم مى‏گذارند در حالى که نمى‏فهمند و شعور ندارد. کوچک دیدن جرم و جنایت و ناچیز شمردن گناه در مراتب مختلف آن، که قبلا توضیح دادیم ؛ طاعات و عبادات ناقص خود را طاعت دیدن و عبادت پنداشتن؛ به عمل خود تکیه کردن و امیداورار بودن؛ ادب عبودیت راندانستن و مراعات نکردن؛ خوف و خشیت نداشتن ؛ نگران و مضطرب نبودن از روز لقاء پروردگار؛ شرم نداشتن از مقام ظهور سرائر و بواطن و مقام شهادت شهود؛ غافل بودن و فراموش کردن و ترس نداشتن؛ محزون نبودن و خود را در امن دیدن ؛ و نظایر اینها، همه و همه از وادیهاى بسیار خطرناک و هولناکى است که از توجه نداشتن به علو و عظمت حق و از جهل به آن سرچشمه مى‏گیرد و ارباب غفلت در درجات مختلف به همه یا به قسمتى از آنها گرفتار مى‏باشند. مطالعه و بررسى حالات و خصوصیات و حرکات غافلان بخوبى این حقیقت را براى ما روشن مى‏سازد و احتیاجى به توضیح بیشتر نیست.

این بیان را از حضرت رسول اکرم (ص) شنیده‏ایم که آن حضرت در مقام توضیح آیه شریفه «یا ایها الانسان ما غرک بر بک الکریم» (آیه 6 سوره انفطار) فرمود: جهله، یعنى آنچه انسان را در برابر مقام ربوبیت به غرور مى‏کشد و مغرور مى‏کند، همان جهل اوست، جهلى که بمعنى وسیع و عمیق خود همه مراتب آن و همه اوهام و خیالها و غفلتها را در بر دارد و انسان را به اشکال متنوع مغرور نموده و در وادیهاى خطرناک مذکور و در اشباه آنها مى‏اندازد. این وادیها آنچنان بعید و عمیق است که گرفتاران در آنها در عین اینکه از صاحبان ایمان مى‏باشند، لااقل با شنیدن و دانستن حالات و خصوصیات عبودى انبیاء و رسول اکرم و ائمه اطهار صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین، و با آگاه شدن از آن همه خوفها، خشیتها، تضرعها، گریه‏ها، و حزنها و اندوهها از آنان، آن هم با آن منزلتها و با آن مجاهدتها و عبودیتها که داشته‏اند، نیز بخود نمى‏آیند و فکر نمى‏کنند که مسئله چه بوده و چه هست؟! و چه اندازه جانب حق در نزد آنان بزرگ و برتر بوده و علو و عظمت داشته است؟! و چه اندازه ما در بى‏خبرى و بافته‏هاى غرور آور خویش غوطه وریم و از قدر و عظمت حق و ساحت عز او ناآگاه مى ‏باشیم؟!.

/ 0 نظر / 34 بازدید