مقالات << توبه از حب دنیا >>

مى‏شود گفت، که از مجموع آیات قرآن کریم چنین بر مى‏آید که کنار زدن حب دنیا، جزئى از طریق عبودیت و قسمتى از آن است و در پیش گرفتن این طریق براى سالکان، بدون آن امکان‏پذیر نخواهد بود. و بلکه باید گفت، مطلب عمیق‏تر و بالاتر از این است و تدبر در آیات قرآنى این حقیقت را مى‏رساند که طریق الى الله در کنار زدن حب دنیا به منظور نیل به حق، خلاصه مى‏شود و براى نیل به حضرت مقصود، راهى جز کنار زدن حب دنیا و مجاهدت در طلب، وجود ندارد. (دقت شود).

همچنین درخصوص این رذیله، سخنى بالاتر از بیان معروف رسول اکرم صلى الله علیه و آله و سلم نیست که فرمود: «حب الدنیا رأس کل خطیئة» در این بیان که بظاهر کوتاه، ولى دریایى از حقایق و معارف را در بردارد، حب دنیا سرچشمه همه خطاها، لغزشها، انحرافها، حرمانها، خسرانها، و هلاکتها معرفى شده است. و این بدان معنى استکه این رذیله، ام الرذائل است و اگر انسان موفق بر تطهیر خود از این رذیله باشد و از آن توبه کند، همه رذایل را که مظاهر گوناگون و جلوه‏هاى مختلف آن هستند کنار زده وخود را از همه آنها تطهیر کرده و از همه توبه نموده‏است.

این بیان اگر چه بسیار معروف است و خیلى‏ها آنرا به نقل از آن حضرت شنیده‏اند، و لیکن باید گفت که در خصوص آن کمتر به تعمق پرداخته‏اند و جان مسئله آنچنان که باید، مورد توجه قرار نگرفته است و به همین جهت هم در مقام عبودیت ،از عبودیت به معنى کلمه محروم گشته‏اند. و چه بسا بعضیها زحمتها کشیده و به یک سلسله اوراد و اذکار نیز مى‏پردازند و به گمان خویش راه سلوک در پیش مى‏گیرند ولیکن بلحاظ عدم توجه به عمق این بیان، به تطهیر خود از رذیله حب دنیاچندان اهمیتى نمى‏دهند، و در نتیجه، در همان قدم اول مى‏مانند و راهى ازپیش نمى‏برند.

این بیان از کسى است که دواى دردها پیش او، و رمز مسئله نزد اوست، و او را خداى متعال براى آنان که مى‏خواهند بسوى او سفر کنند، به عنوان «دلیل» بسوى خود تعیین فرموده است و هر چه در این سفر از اسرار و رموز هست، باید از او یاد گرفت.

بنابراین این باید به عمق این بیان توجه داشت، و همه مصیبتها را در حب دنیا دانست، و در سفر الى الحق ضرورت کناره‏گیرى ازآنرا نصب العین خود قرار داد، و نباید مسئله حب دنیا را مسئله ساده‏اى تلقى نمدو و به آسانى از کنار آن گذشت و نیز، نباید آنرا مسئله جزئى دانست و یا توجه کافى به آن و به نقش پر مخاطره آن نداشت، زیرا ساده تلقى نمودن و جزئى دانستن آن، و خوب توجه نداشتن به مخاطرات آن، جز عدم موفقیت وحرمان و خسران، در بر نخواهد داشت.

 

/ 0 نظر / 35 بازدید